Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet szerinti közérdekű adatok

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
 2. A közfeladatot ellátó szerv adatai:

Vilyvitány Község Önkormányzata
székhelye (postacíme): 3991 Vilyvitány, Ady Endre út 2.
Tel/Fax: 47/ 308-031
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.vilyvitany.hu

Vilyvitány Község Önkormányzata szervezeti felépítése

 • Vilyvitány község polgármestere
 • Vilyvitány Község Önkormányzata Ügyrendi, Fegyelmi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizottsága
 • Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
 • Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
 • Vilyvitány képviselő- testületének részvételével működő társulások

 

 1. Az önkormányzat hivatala:
  Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

székhelye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
A hivatal vezetője: dr. Bényei Norbert jegyző
A hivatal vezetőjének helyettese: Dudásné Soltész Edina aljegyző
Tel/Fax: 47/308-031
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

- Alsóberecki Kirendeltség (3985 Alsóberecki, Fő út 29.)

- Felsőberecki Kirendeltség (3985 Felsőberecki, Fő út 63.)

- Füzéri Kirendeltség (3996 Füzér, Rákóczi út 2)

- Kovácsvágási Kirendeltség (3992 Kovácsvágás, Fő út 63.)

 

 1. Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:12.00-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-12.00

A házipénztár ügyfélfogadási időben tart nyitva.

 

 1. A képviselő- testület tagjai: 5 fő

Hörcsik József polgármester

Tel.: +36 20/314-9764

Varga András alpolgármester

Tel.: +36 47/308-031

Horváth Tímea Erika képviselő

Tel.: +36 47/308-031

Kajati Zsoltné képviselő

Tel.: +36 47/308-031


Koterle Sándor képviselő

Tel.: +36 47/308-031

 

 1. Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv: (Mikóháza, Felsőregmec, Alsóregmec Község Önkormányzatokkal)
 • Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás

székhely: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

Törzsszám: 822053

 • Bózsva-parti Óvoda

székhely: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

Törzskönyvi azonosító szám: 822075

alapító okirat száma: MH/1/A/2015

 

 1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek adatai

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367.
Telefonszám: +36 46/512-901
Faxszám: +36 46/512-903

Magyar Államkincstár Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatóság
székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.

levelezési cím: 3502 Miskolc, Pf.: 122.
Telefonszám: +36 46/513-000
Fax szám: +36 46/513-048
Honlap: www.allamkincstar.gov.hu

Alkotmánybíróság
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.:773.
Telefonszám: (+36) 1/488-3100
Faxszám: (+36) 1/212-1170
Honlap: www.alkotmanybirosag.hu

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54.
Telefonszám: (+36) 1/484-9100
Faxszám: (+36) 1/484-9200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.asz.hu
 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
 • 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

 

 1. Az Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

                        tevékenysége

013320            Köztemető-fenntartás és – működtetés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236            Országos közfoglalkoztatási program

045120            Út, autópálya építése

045130            Híd, alagút építése

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047110            Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

051040            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010            Közvilágítás

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082042            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044            Könyvtári szolgáltatások

082092            Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

102031            Idősek nappali ellátása

102032            Demens betegek nappali ellátása

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051            Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055            Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

 

 1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 
 1. Non-profit (civil) szervezetek és egyesületek támogatása
 2. Egyházak támogatása
 3. Sportszervezetek támogatása
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás
 5. Települési támogatás nyújtása

 

 1. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekkel kapcsolatos tájékoztatások:

Ügyintézés helye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

 ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:12.00-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-12.00

Elérhetőség:

Tel.:  47/308-031

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális ügyek:

Az önkormányzat által nyújtandó szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VIII.4.) önkormányzati rendelet

Települési támogatás iránti kérelem (lásd a fenti rendelet melléklete)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem

 

Általános igazgatási ügyek:

Elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 • Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem / módosítása
 • Bejelentés-köteles ipari tevékenység iránti kérelem / módosítása
 • Telepengedély-köteles ipari tevékenység bejelentése / módosítása
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése / módosítása/megszüntetése

Anyakönyvi igazgatás:

 • Házasságkötési szándék bejelentése

az anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 4/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet letöltése

További információ a 47/308-031-es telefonszámon.

 • Anyakönyvi kivonat kiadása

Anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvvezetőnél kérhető.

Anyakönyvi kivonatot az érintett személy, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője, vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat hozzátartozó részére vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához.Az anyakönyvi kivonat kiadása illetékmentes.

 • Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás eljárásról szóló tájékoztató letöltése.

Ügyintéző: Sipos-Juhász Anita

Tel.: 47/308-031

 

Adóügyi igazgatás:

Helyi iparűzési adó 

A helyi iparűzési adóról szóló 11/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet letöltése

Adóbevallás elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Számlaszám: 54600339-11017639

 

 1. Vilyvitány Község Önkormányzata által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Egészségügyi ellátás:

Háziorvosi rendelés: Rendel: Dr. Bokor Enikő
Telefon: 06-47/308-011

Rendelési idő:
Hétfő: 9-12 Mikóháza
Kedd: 11:30-14:30 Mikóháza
Szerda: 8-10 Mikóháza
10 után Felsőregmec ill. Vilyvitány
Csütörtök: 8-10 Mikóháza
10 után Vilyvitány
Péntek: 11:30-14:30 Mikóháza

Háziorvosi ügyelet Pálházán Tel: 47/370-026

Védőnői szolgálat:
Rendel: Lázárné Kiss Angéla védőnő
Mobil: +36 20/423-8628

Rendelési idő:
Minden kedden 9:00-12:00 terhes tanácsadás
12:00-14:00 gyermektanácsadás
 
Fogorvosi rendelés: Rendel: Dr. Pitó Erzsébet
Telefon: +36 30 380-5659
Rendelési idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00

Óvodai nevelés, ellátás

Bózsva-parti Óvoda

3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

További információk az óvoda honlapján: http://bozsvapartiovoda.hu

 

Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás

Vilyvitány Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (letöltés)

 • Művelődési Ház és Könyvtár

3989 Vilyvitány, Petőfi utca 12.

A termünkben lehetőség nyílik előadások, konferenciák, gyűlések, megbeszélések, lebonyolítására. Otthont ad a kulturális csoportok próbáinak, előadásaiknak lebonyolítására.

A könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján működik, ahol könyvkölcsönzés, vagy egyéb dokumentumok kölcsönzése történik.

Könyvtáros: Farkasné Frankó Zsuzsanna

Nyitva-tartás:

hétfő: 14.00-18.00

szerda: 14.00-18.00

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás útján

 • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
 • család- és gyermekjóléti központ,
 • házi segítségnyújtás,
 • idősek nappali ellátása (idősek klubja),
 • szenvedélybetegek nappali ellátása

Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás útján

 • szociális étkeztetés szociális konyha formájában,
 • gyermekétkeztetés

Köztemető fenntartása

Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő- testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2015. (I.21.) önkormányzati rendelet letöltése

 

 1. A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal által vezetett hatósági nyilvántartások a kereskedelmi és ipari tevékenységekről, a szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végzőkről:

Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

Szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végzők nyilvántartása

 

 Képviselő- testületi ülésekre vonatkozó adatok

 Képviselő-testületi ülések helye:

 • 3989 Vilyvitány, Ady Endre út 2. Polgármesteri Iroda
 • Közmeghallgatás:

Idősek Klubja (Vilyvitány, Somogyi Béla utca 62.)

 • kivételesen indokolt esetben ettől eltérő helyszín

 A képviselő-testületi ülések összehívására, nyilvánosságára, a szavazás rendjére a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. (SZMSZ letöltés ide kattintva)

 Az önkormányzat hirdetményei, közlemények

 Az önkormányzat által kiírt pályázatok:

 

 1. Vilyvitány Község Önkormányzatánál végzett vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 • Jelentés ÁSZ Integritás

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata – 2020 - letöltés

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

 1. Személyesen: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. (Községháza)
 2. Írásban: Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
 3. Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

III. Gazdálkodási adatok

 1. Az önkormányzat éves költségvetése és éves költségvetési beszámolója

2021.

Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő- testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet és melléklete 

2020.

Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő- testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet és melléklete

Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő- testületének a 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet és melléklete

2019.

Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő- testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet és melléklete

Vilyvitány Község Önkormányzata Polgármesterének a 2019. évi zárszámadásáról szóló 9/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelet és melléklete

 

 1. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó adatok:

Vilyvitány Községi Önkormányzat - 2021

 

Létszámadatok (fő)

Személyi juttatások

Költségtérítés

Vezetők (polgármester, alpolgármester)

 

1+1

 

 

Egyéb foglalkoztatottak

(képviselők, falugondnok stb.)

 

5

 

 

Vilyvitány Községi Önkormányzat - 2020

 

Létszámadatok (fő)

Személyi juttatások

Költségtérítés

Vezetők (polgármester, alpolgármester)

 

1+1

 

 

Egyéb foglalkoztatottak

(képviselők, falugondnok stb.)

 

5

 

 

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2020

­